یكی از بزرگترین ابزاری كه ما برای مقابله با شرایط تهدید کننده سلامت در اختیار داریم قدرت ارتباطات انسانی است. به همین دلیل ماه ها، هفته ها و روزهای آگاهی بخشی بسیار مهم هستند: آنها ما را برای گسترش آگاهی و حمایت از یکدیگر به دور خود جمع می کنند.

رویدادهای آموزشی و رویدادهایی که منجر به کمک می شود اغلب در این مواقع برگزار می شود تا تأثیر مثبت و توانمندسازی را نه تنها در افرادی که با شرایط سلامت زندگی می کنند بلکه در عزیزانشان نیز ایجاد می کنند.

مطمئناً ، شما درباره کمپین های آگاهی بخشی بزرگ مانند ماه آگاهی از سرطان سینه و روز جهانی ایدز شنیده اید. اما در مورد موارد کمتر شناخته شده، مانند روز سلامت خانواده ، روز لبخند به کودکان چه گویید؟

در اینجا رویدادهای آگاهی بخشی در مورد سلامتی و علاقه خود را پیگیری کنید – و موارد جدیدی را نیز کشف کنید.

آخرین اخبار