بایگانی برچسب: تبلیغات

مقدمه ای بر مدیریت تبلیغات

تبلیغات در معنای ساده معرفی و هنر فروش محصول تعریف می شود. مدیریت تبلیغات یعنی روندی ابتکاری و پیچیده که از رسانه های مختلف در جهت فروش محصول یا خدمات استفاده می کند. اغلب اوقات این روند از تحقیقات بازار شروع می شود و از طریق کمپین های رسانه ای منجر به افزایش در منافع […]