چطور در بازار پررقابت پزشکی، با استفاده از تکنیک‌های مدیریت برند، از رقبا جلو بگیریم؟

چطور در بازار پررقابت پزشکی، با استفاده از تکنیک‌های مدیریت برند، از رقبا جلو بگیریم؟

در بازار پزشکی، همانند در بازارهای دیگر، رقابت بسیار سخت است و این کارآمد به دلیل تعداد زیاد برندها و محصولات و تجربه‌های مختلفِ بیمه‌کاران و پزشکان است. بطورکلی در بازار پزشکی، پزشکان و بیمه‌کاران در جستجوی برند بیمه‌ای بر اساس تجربه‌های گذشته و نظرات خود هستند. پس پیچیدگی بازار پزشکی در دسترس بودن به اطلاعات و تجربه‌های کاربران است.

پیش از هر چیز، باید بدانید که تجربه کاربران را چگونه درک کنید و از آن به عنوان یک فاکتور تحلیلی برای تعیین راهبردها و استراتژی‌های بازاریابی خود استفاده کنید.

تجربه کاربر وابسته به برند است

تجربه کاربران به دو صورت عمومی و برند خاص است. تجربه عمومی شامل محتوا، پشتیبانی و رفاه کاربر است. این تجربه برای همه برندها برابر است. در حالی که تجربه برند خاص شامل مانند شکل، رنگ، حس و طعم محصولات، تعرفه‌ها، جذب‌پذیری مشتریان و تجربه خرید است.

تجربه عمومی کاربر را تحلیل کنید

تجربه عمومی کاربر را می‌توان در چند صورت تحلیل کرد:

• استفاده از تجزیه و تحلیل: تجزیهٔ و تحلیلٔ توصیفی و تجزیهٔ و تحلیلٔ علیت

• استفاده از تجزیه و تحلیل توصیفی: این تجزیهٔ و تحلیلٔ شامل مشخصات توصیفی تجربهٔ کاربر است که با استفاده از روش‌هایی نظیر توصیفی بندی، تحلیل توصیفی و تجزیهٔ و تحلیلٔ کاربردی می‌توان درک شد.

• استفاده از تجزیه و تحلیل علیت: این تجزیهٔ و تحلیلٔ نشان دهندهٔ علت و اثر از نظر کاربر است. این روش شامل علل تجربه‌ای است که دلبستگی به برند و/یا تجربهٔ خاصِ کاربر دارد. در این روش، با استفاده از روش‌هایی نظیر تحلیل روابط علیت و کاربردی، می‌توان تجربهٔ کاربران را درک کرد.

تجربه برندی کاربر را تحلیل کنید

تجربهٔ برندیِ کاربر نیز باید تحلیل شود؛ در غیر این صورت، بازاریابی به درستی انجام نمی‌شود. برند خاصی را برای تجربهٔ خاصِ کاربران تعیین کنید. تجربهٔ برندی شامل:

• شکل و رنگ: شکل و رنگ محصولات و بسته‌بندی آنها باید جذب کاربر را تحت تاثیر قرار دهد و همچنین نشان دهندهٔ خدمات و محصولات برند باشد.

• حس و طعم: محصولات باید با طعم و حسِ مناسب و دلخوش باشند.

• تعرفه‌ها: نرخ پذیرش بیمه‌نامه و هزینه‌های جانبی بیمه باید مناسب باشد.

• جذب‌پذیری مشتریان: طراحی وبسایت و پشتیبانی باید جذب‌پذیر باشد.

• تجربه خرید: تجربهٔ خرید باید ساده و راحت باشد.

همهٔ این‌ها باید در نظر گرفته شوند تا بتوان یک تجربهٔ برند مناسب ایجاد کرد.

از رقبا برتر شوید

بوسیلهٔ درک تجربهٔ کاربران و تجربهٔ برندیِ آنها، می‌توانید استراتژی‌ها و راهبردهای خود را برای برتری از رقبا تعیین کنید. در ادامه برنامه‌ریزی، باید توجه داشته باشید که هدف این کار ایجاد تجربه‌ای خاص است که باعث برتری برند شما تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنابراین، با توجه به روندِ تجربهٔ کاربر و تجربهٔ برندی آنها، شما می‌توانید استراتژی‌های بازاریابی خود را تعیین کنید و از رقبا برتر شو

چطور در بازار پررقابت پزشکی، با استفاده از تکنیک‌های مدیریت برند، از رقبا جلو بگیریم؟

In a highly competitive medical market, how can we use brand management techniques to stand out from the crowd?

تکنیک‌های مدیریت برند در بازار پزشکی

Brand management techniques in the medical market

برند یک تجزیه کننده است که کاربران با استفاده از آن به تجربه‌ی کاربری خود دست یافته و آن را درک می‌کنند. برند به شما کمک می‌کند تا از رقبا جلو بروید و تجربه‌ی مناسبی برای کاربران خود را به ارمغان بیان کنید. اما در بازار پزشکی پررقابت، چطور برند خود را پیدا کنیم و چگونه برند خود را در بازار پزشکی حضور داشته باشیم؟

A brand is a selector that users use to hand-pick and understand their experience. It helps you move forward from the competition and articulate a relevant experience for your consumers. But in a highly competitive medical market, how do we find and establish our brand in the medical market?

در این راهنمای بازاریابی پزشکی، ما به شما چند ترفند برای مدیریت برند خود در بازار پزشکی خواهیم آموزش داد.

In this medical marketing guide, we will teach you a few tips and tricks for managing your brand in the medical market.

تعریف برند خود

Define your brand

اولین قدم برای پیدا کردن برند خود در بازار پزشکی، تعریف برند خود است. برند شامل تجربه‌ی تمامی کاربران است که با شما و کسب و کار شما روبرو هستند. برند شامل تمامی کاربران است که با شما و کسب و کار شما روبرو هستند. از لحاظ تجربه کاربری، برند تمام تجربه‌هایی است که کاربران درباره شرکت شما دارند. برند شامل همه چیز است که درباره شرکت شما بگویند، شامل چیزهایی که در رابطه با خدمات و محصولات شما گفته می‌شود.

The first step to finding your brand in the medical market is to define your brand. Your brand is the sum of all the experiences your consumers have with you and your business. Your brand is the sum of all the experiences your consumers have with you and your business. From a user experience perspective, your brand is all of the experiences your consumers have about your company. Your brand encompasses everything that is said about your company, including things said about your services and products.

همان‌طور که ما در بازاریابی پزشکی می‌گوییم، تعریف برند و تجربه‌ی مناسب برای برند خود را باید به صورت مشترک با کارمندانتان و همکارانتان بررسی کنید. چرا که تجربه کاربری برند، تجربه‌ی کاربران شرکت شما با شرکت شما است. هدف تعریف برند شما تعیین کردن اینکه چگونه برندتان را در میان رقبا تشکیل دهید.

As we say in medical marketing, you should define your brand and a relevant experience for your brand together with your employees and partners. This is because the brand experience is the experience your consumers have with your company. The goal of defining your brand is to determine how you will position your brand amongst the competition.

برند خود را در بازار پزشکی قرار دهید

Establish your brand in the medical market

ساخت برند خود را در بازار پزشکی، به شما کمک می‌کند تا از رقبا جلو بروید. استفاده از تکنیک‌های جذب مشتری و تعریف مناسب برند، باعث می‌شود تا برند شما قابل تشخیص تر و دلبستگی بیشتری پیدا کند.

Establishing your brand in the medical market will help you move forward from the competition. Using customer acquisition techniques and defining a relevant brand experience will make your brand more recognizable and create more loyalty.

نکته: تعریف برند خود را با توجه به بازاریابی پزشکی خود انجام دهید. تعریف برند باید به صورت جامع و به صورت توصیفی باشد که در صورت تغییر سیاست، هدف و یا راهبرد شرکت به روز رسانی شود.

Tip: Define your brand with your medical marketing in mind. The brand definition should be comprehensive and descriptive enough to be updated in the event of a change in company policy, goals, or strategy.

درباره برند خود صحبت کنید

Talk about your brand

برند را فقط تعریف کنید و انتظار داشته باشید که بازار برند را قبول کند. نکته این است که برند را تعریف کنید و از رقبا بگذارید. شما باید درباره برند خود صحبت کنید. شرکت‌های بزرگی که در بازار پزشکی پیشین هستند، می‌توانند برند خود را قابل پیدا کردن قرار دهند، اما برای شرکت‌های جدید و پایین‌تر، تعریف و توصیف برند بسیار ضروری است.

Don’t just define your brand and expect the market to accept it. The key is to define your brand and move forward from the competition. You need to talk about your brand. Large companies that are ahead in the medical market can position their brand, but for new and lower companies, defining and describing the brand is essential.

تعریف برند تنها شروع می‌کند. برای اینکه برندتان را در بازار پزشکی قرار دهید، باید حتما درباره برندتان صحبت کنید. از روش‌های بسیاری برای صحبت کردن درباره برندتان وجود دارد. و

دکتر علی حاجی ابراهیمی

دکترای داروسازی و مدیریت کسب و کار ، متخصص بازاریابی و برند سازی در حوزه پزشکی و دارویی ، منتور و تسهیل گر راه اندازی کلینیک های پزشکی و زیبایی

دیدگاهتان را بنویسید