تندرستی و راهکارهای پیشگیری از بیماری‌ها: نکاتی برای پزشکان

و پرسنل بهداشتی بیمارستان

نکات تندرستی و بهداشتی برای پزشکان و پرسنل بهداشت بیمارستان

برای تندرستی و بهداشت بیشتر در بیمارستان، پزشکان و پرسنل بهداشتی باید دقت کنند:

• اجتناب از تماس با بیماران با کمبود تنظیم شناختی و/یا مشکلات اضطراب شدید.
این بیماران ممکن است خشنودی و غیر خشنودی شوند و با تماس با پزشکان و پرسنل بهداشت با خود برخورد نمایند.
در صورت برخورد با این بیماران، پزشکان و پرسنل بهداشت باید:

• ارائه خدمات به بیماران با کمبود تنظیم شناختی و/یا مشکلات اضطراب شدید با رعایت حریم خصوصی بیمار.
• اطمینان از اینکه پزشکان و پرسنل بهداشت در صورت نیاز به کمک رسانه‌ای (نظارت و یا پزشکی) برای ارتباط با بیماران استفاده می‌کنند.
• ارائه کمک و پشتیبانی به پزشکان و پرسنل بهداشت برای ارتباط با بیماران و تعیین نیازهای بیمار.

• اجتناب از استفاده از زبان‌های تهدید، تنبیه‌کننده یا غیرمجاز در هنگام تعامل با بیماران.
• تعیین و انجام برنامه‌های تنظیم شناختی برای بیماران با کمبود تنظیم شناختی و/یا مشکلات اضطراب شدید.
• اجتناب از استفاده از جنسهای شناسایی برای بیماران.
• پشتیبانی از بیماران و خانواده‌های آنان در صورت نیاز.

خبرنگار دانشگاه تهران

منابع:

1- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16595758

2- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17086373

3- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12869635

چکیده

در این مقاله، با بررسی منابع پزشکی استنادی به تندرستی و راهکارهای پیشگیری از بیماری‌ها، نکاتی را برای پزشکان و دانشجویان پزشکی خواهیم آمد. اولین نکته این است که پزشکان، برای پیشگیری از بیماری‌های شناخته شده و غیرشناخته، باید به روز باشند. پس از آشنایی با آخرین تحقیقات و اخبار در زمینه پزشکی، پزشکان بهترین راهکارهای درمانی و پیشگیری را برای مراجعین خود پیشنهاد خواهند کرد.

نکته دوم این است که پزشکان باید به روز باشند تا بتوانند به بیماران خود کمک کنند. برای این کار باید منابع معتبری را بررسی کنند و روش‌های پیشرفته را استفاده کنند. به عبارت دیگر، پزشکان باید همواره به دنبال روش‌های پیشرفته در علوم پزشکی باشند تا بتوانند بهترین راهکارها را برای بیماران خود پیشنهاد کنند.

نکته سوم این است که پزشکان باید از بیماران خود مراقب باشند تا به آنها کمک کنند. پزشکان باید درک داشته باشند که چگونه بیماران را بررسی کنند و نظرات آنها را بررسی کنند. همچنین باید در تماشای برنامه‌های تلویزیونی در زمینه پزشکی و در خونه‌های بیمارستانی حضور داشته باشند. با این حال، پزشکان باید متناسب با بیماران خود باشند و به دلیل عدم دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، تنها در صورت نیاز حضور داشته باشند.

نکته چهارم و پنجم را پیشنهاد می‌کنیم تا بیشتر بدانید!

دکتر علی حاجی ابراهیمی

دکترای داروسازی و مدیریت کسب و کار ، متخصص بازاریابی و برند سازی در حوزه پزشکی و دارویی ، منتور و تسهیل گر راه اندازی کلینیک های پزشکی و زیبایی

دیدگاهتان را بنویسید