اشتباهات رایج در تبلیغات کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی

متن:

اشتباهات رایج در تبلیغات کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی

تبلیغات کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی بزرگترین مصدر در خصوص اطلاعات درمانی برای بیماران است. اما به خاطر اینکه در حال حاضر تنها چند رسانه بزرگ وابسته به صنعت پزشکی و دندانپزشکی وجود دارد، پیش از انتشار اطلاعات، بخشی از رسانه ها شامل تبلیغات بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی نیز هستند. بنابراین، کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی باید در برابر تبلیغات بیمارستان ها و بخش های دیگر صنعت پزشکی بازاریابی کنند.

اشتباهات رایج در تبلیغات کلینیک پزشکی

تعداد زیادی از کلینیک های پزشکی تلاش می کنند که تبلیغات خود را با تکنیک های بازاریابی جدیدتری ترند، در حالی که این رویکرد نادرانه حاصل می شود. اما برخی از صحبت های رایج‌تر در خصوص اشتباهات رایج در تبلیغات کلینیک های پزشکی عبارتند از:

تبلیغاتی که بی‌معنی است: بعضی کلینیک ها تلاش می کنند تا تبلیغات خود را بیشتر ببینند؛ در این حالت لازم است تا تعداد زیادی از ویژگی ها و خدمات را در یک تبلیغ قرار دهند که نتیجهٔ این بازاریابی آن باشد که تبلیغات بی‌معنی و بی ارزش ترند.
برای مثال در تبلیغات بیمارستان ها، نوع درمان را نمایش می دهند، اما در تبلیغات کلینیک ها، بخشی از دکتران و پزشکان، تنها برخی از ویژگی ها و خدمات را بدون توضیحات بیشتر، نشان می دهند که نادرانه است.
ویژگی های تبلیغاتی: بعضی از ویژگی های تبلیغاتی بیمارستان ها و کلینیک ها جزئی از هم هستند و بعضی از آنها متفاوتند. برای مثال، بیمارستان ها تاکید می کنند که پزشکانشان دارای مدارک تخصصی و بالاترین سطح تجربه هستند. اما کلینیک ها نیز همانند بیمارستان ها می توانند تاکید کنند که پزشکان خود دارای مدارک تخصصی و بالاترین سطح تجربه هستند. اما باید توجه داشت که در برخی از صنایع پزشکی ، مدارک تخصصی پزشکان کلینیک پزشکی بیشتر است که بدون شک تاثیر بسیار بزرگی بر رضایتمندی بیماران خواهد داشت.
ارائهٔ خدمات رایگان: بعضی از کلینیک ها و بیمارستان ها خدمات رایگان را نیز ارائه می دهنند و در این صورت تبلیغات خود را با تکنیک های بازاریابی مختلف ترند. اما در بیشتر صنایع پزشکی ، این گزینه برای بیمارستان ها و کلینیک ها غیر قابل قبول است و نباید پذیرفته شود.
تبلیغات باطل: در برخی از صنایع پزشکی ، بیمارستان ها برای تبلیغات خود تکنیک های بازاریابی غیر مناسب را استفاده می کنند و در نتیجهٔ این تبلیغات باطل و غیر قابل قبول ترند. برای مثال، رسانه های اجتماعی به طور کامل برای بیمارستان ها و کلینیک ها مناسب نیستند و نباید به عنوان یک راه تبلیغاتی برای آنها بکار رفته شود

استفاده از رسانه های اجتماعی: رسانه های اجتماعی به عنوان یک رسانه تبلیغاتی مناسب برای بیمارستان ها و کلینیک ها نمی باشند. در بیشتر صنایع پزشکی ، بیمارستان ها و کلینیک ها به عنوان محصولاتی معرفی می شوند که باید توسط یک پزشک بررسی شوند. بنابراین استفاده از رسانه های اجتماعی برای تبلیغات بیمارستان ها و کلین

1. تبلیغات نامناسب با خدمات کلینیک
بعضی کلینیک ها تبلیغات خدمات بیشتری را انجام می دهند که در واقع توانایی دارند. این تبلیغات منجر به شکستن اعتماد بیماران و بد روی تصمیم گیری آنان می شود.

2. انتشار تصاویر غیر حقیقی
استفاده از تصاویر غیر واقعی و ساخته شده توسط طراحیگران در تبلیغات کلینیک ها رایج است. این تصاویر غالبا ترکیب با نام ها و عنوان هایی که بیماران را در حال جستجو برای دکترینگ درباره آنها است که درصد بسیار بالای رضایت را در بین بیماران برای انتخاب کلینیک دارد.

3. تبلیغات نامناسب با کیفیت خدمات
کلینیک هایی که با کیفیت خدمات بالایی روبرو هستند به طور معمول تبلیغات خدمات خوبی را نمایش می دهند تا بیماران را جذب کنند. ولی برخی کلینیک ها از تبلیغات نادرست و نامناسب با کیفیت خدمات خود استفاده می کنند که در نتیجه باعث می شود تصمیم برای رزرو وقت برای درمان بیماری خاصی را بد تر کنند.

4. استفاده از تبلیغات غیر مناسب
برخی کلینیک ها تبلیغات غیر مناسبی را مانند تبلیغات جنسی و غیره انجام می دهند که در بین بیماران بسیار نارضایت آمیز است. این تبلیغات غالبا در محل های عمومی نشان داده می شوند که باعث می شود تصمیم برای رزرو وقت درمان بیماری خاصی را بد تر کنند.

5. استفاده از تبلیغات غیر شفاف
برخی کلینیک ها تبلیغات غیر شفافی را انجام می دهند که منجر به تعیین نشانی های نادرست و یا تعیین محل غیر صحیح برای درمان بیماری خاصی می شود. این تبلیغات غالبا در صفحات اینترنتی و شبکه های اجتماعی نشان داده می شوند.

دکتر علی حاجی ابراهیمی

دکترای داروسازی و مدیریت کسب و کار ، متخصص بازاریابی و برند سازی در حوزه پزشکی و دارویی ، منتور و تسهیل گر راه اندازی کلینیک های پزشکی و زیبایی

دیدگاهتان را بنویسید