مصرف کنندگان اسپانیایی تبار: یک فرصت بزرگ برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی

مصرف کنندگان مراقبت های بهداشتی اسپانیایی یک فرصت قابل توجه برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و کسب و کارهایی است که به دنبال یک بازار تا حد زیادی استفاده…

0 دیدگاه

در اینجا این است که بیماران شما در مورد Obamacare چه فکر می کنند

تحقیق بازار گاهی اوقات نتایج شگفت‌انگیزی در مورد اینکه بیماران شما در مورد مراقبت‌های بهداشتی چه فکر می‌کنند آشکار می‌کند، و محققان همیشه تحت تأثیر قرار می‌گیرند که چگونه نگرش‌ها…

0 دیدگاه