استراتژی های شما برای بهبود نتایج بیماران نادیده گرفتن گروه های در معرض خطر

افزایش رضایت بیماران، بهبود نتایج بیماران و کاهش پذیرش مجدد قابل پیشگیری - اینها تنها تعدادی از وظایف دلهره آور بیمارستان ها در مسیر تحول مراقبت های بهداشتی آمریکا هستند.…

0 دیدگاه

چگونه تحقیقات مصرف کننده مراقبت های بهداشتی می تواند رتبه بندی رضایت را بهبود بخشد

همانطور که که قبلاً ذکر شد، آخرین گزارش صندوق مشترک المنافع، سیستم مراقبت های بهداشتی ایالات متحده را هم به عنوان پرهزینه ترین و هم کم اثرترین در بین کشورهای…

0 دیدگاه