فعال سازی بیمار رانندگی با تقسیم بندی روانشناختی

"فعال‌سازی بیمار" عبارتی است که بیش از پیش در میان ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی طنین‌انداز می‌شود و در بسیاری از گفتگوهایی که اخیراً با بیمه‌های بیمارستانی و درمانی داشته‌ام ظاهر می‌شود.…

0 دیدگاه