شما در حال مشاهده هستید دوره آموزشی کارآفرینی و کسب و کار سلامت محور

دوره آموزشی کارآفرینی و کسب و کار سلامت محور

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
350000

زمان ارائه فایل های آموزشی : نیمه اول پائیز1401

*ظرفیت محدود*

نوآوری و کارآفرینی در حوزه سلامت

این دوره به گونه ای طراحی شده که دانشجویان را در معرض تئوری و نوآوری و کارآفرینی در محیط های پزشکی و دارویی، چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار دهند. نیمه اول جلسات بر جنبه های مختلف راه اندازی و رشد یک کسب و کار جدید حوزه سلامت، اعم از سرمایه گذاری انتفاعی یا غیرانتفاعی تمرکز دارد. نیمه دوم جلسات بر تقویت نوآوری و کارآفرینی درون سازمانی در سازمان‌های تاسیس شده مانند سازمان‌های غیرانتفاعی، انتفاعی یا دولتی که در فعالیت‌های مرتبط با سلامت دخیل هستند، تمرکز دارد.

این دوره تاکید ویژه ای بر توسعه و کاربرد عملی مهارت های نوآوری و کارآفرینی در حوزه سلامت دارد. در پایان دوره، دانشجویان باید بتوانند:

ایده، ارزش پیشنهادی، تیم، مدل تجاری، تامین مالی و اجرایات هر شرکت مراقبت بهداشتی در مراحل اولیه را تجزیه و تحلیل کنند و توصیه هایی برای بهبود ارائه دهند.

ارزیابی محیط نوآوری، چالش ها و موانع برای هر شرکت حوزه سلامت تاسیس شده و ارائه توصیه هایی برای بهبود.

ایجاد راه حل های جدید و نوآورانه برای بهینه سازی منابع و بهبود نتایج در حوزه سلامت

کارآفرینی اجتماعی در سلامت

این دوره دانشجویان را با مفهوم کارآفرینی اجتماعی آشنا می‌کند که مستلزم توسعه و اجرای خدمات اجتماعی نوآورانه، مؤثر، مقیاس‌پذیر و از نظر مالی بادوام است. دانشجویان تفکر در مورد مشکلات سلامت در کشور به شیوه‌ای راه‌حل‌محور تمرین می‌کنند و یاد می‌گیرند که چگونه آن ایده‌ها را در یک پرونده تجاری برنامه‌ریزی‌شده (چه در قالب یک پروژه یا سازمان) هدایت کنند.