شما در حال مشاهده هستید کارکاه آموزشی ژنومیکس و بیوانفورماتیک مقدماتی

کارکاه آموزشی ژنومیکس و بیوانفورماتیک مقدماتی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
450000

زمان ارائه فایل های آموزشی : نیمه دوم شهریور 1401

*ظرفیت محدود*

این کارگاه به معرفی روش ها و ابزارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل ژنوم می پردازد. این کارکاه برای شرکت کنندگانی طراحی شده است که دانش بنیادی از زیست شناسی دارند، اما هیچ تجربه قبلی در زمینه ژنومیک مورد انتظار یا مورد نیاز نیست. موضوعات شامل کاربردها/فناوری های توالی یابی، annotation ژنوم، ژنومیکس مقایسه ای، transcriptomics ، متاژنومیکس است. تمرینات عملی با استفاده از ابزارهای محبوب بیوانفورماتیک برای همه موضوعات تحت پوشش دوره گنجانده شده است.

Translation is too long to be saved

هدف این دوره آموزشی این است که مفاهیم، مهارت‌ها و ابزارهای اساسی برای کار با داده‌ها را به محققان بیاموزد تا بتوانند کارهای بیشتری را در زمان کمتر و با مشکلات کمتر انجام دهند. این کارگاه به آموزش مدیریت و تجزیه و تحلیل داده ها برای تحقیقات ژنومیک می پردازد: بهترین شیوه ها برای سازماندهی پروژه ها و داده های بیوانفورماتیک، استفاده از ابزارهای موجود، استفاده از نرم افزارها برای تجزیه و تحلیل کیفیت توالی

موضوعات مورد بحث در این کارگاه :

فناوری ها و کاربردهای توالی یابی
Sequence alignments
Structural annotation
Functional annotation: منابع و ابزار برای پرس و جو و تجسم
متاژنومیکس
ژنومیک مقایسه ای
Transcriptomics