شما در حال مشاهده هستید کارگاه آموزشی مقدمات سیستمز بیولوژی

کارگاه آموزشی مقدمات سیستمز بیولوژی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
450000

زمان ارائه فایل های آموزشی : نیمه اول شهریور 1401

*ظرفیت محدود*

این دوره عملی در زیست شناسی محاسباتی و سیستمی با گذار از بیوانفورماتیک به زیست شناسی تجربی، زیست شناسی زیربنای داده های سطح سیستم و طرح های تجربی مربوطه برای بدست آوردن داده و آزمایش فرضیه متمرکز است. ما رویکردهایی را برای تولید داده‌های سطح سیستم از بیان ژن، RNA-، CHIP-، و توالی‌یابی اگزوم تا متابولومیک با توان بالا و ادغام داده‌های مبتنی بر شبکه در نظر خواهیم گرفت.

این کارگاه برای کسانی طراحی شده است که می خواهند در مورد رویکردهای زیست شناسی محاسباتی و سیستمی و کاربردهای آنها بیاموزند. دانش اولیه زیست شناسی و توانایی کار با خط فرمان لینوکس مورد نیاز است.

ژنتیک پزشکی و جمعیت

توالی‌یابی GWAS&Exome – از اصول اولیه تا فنوتیپ‌ها ( BWA، PLINK، GATK، ExAc، gnomAD)

توالی یابی RNA

از اصول آماده سازی کتابخانه تا شمارش بیان ژن و تجزیه و تحلیل مسیرها

کشف فنوتیپ های بیولوژیکی جدید از داده های بیان ژن

توالی یابی RNA تک سلولی

درک طراحی تجربی، تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نمونه‌هایی از مقاله‌ای که اخیرا منتشر شده است

تنظیم اپی ژنتیک و درک داده های ChIP-seq

درک داده ها و استفاده از منابع عمومی:  RoadMap Epigenomics، BluePrint، ENCODE، تجزیه و تحلیل موتیف و غیره.

مبانی متابولومیک

مقدمه‌ای بر متابولومیک، ادغام داده‌های مبتنی بر شبکه، نمونه‌های پیش‌رو در متابولیسم ایمنی