شما در حال مشاهده هستید کارگاه جذب سرمایه و مدیریت سرمایه در استارتاپ

کارگاه جذب سرمایه و مدیریت سرمایه در استارتاپ

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
400000

زمان ارائه فایل های آموزشی : نیمه اول شهریور 1401

*ظرفیت محدود*

سرفصل و مباحث اصلی دوره:

-انواع مختلف سرمایه برای استارتاپ‌ها

-نحوه تعامل با سرمایه گذاران

-اصول ارزش گذاری استارتاپ‌ها

-سهام تشویقی

-تحلیل آثار مخرب ارزش گذاری بالا یا پایین

-خلق ارزش پس از دریافت سرمایه

-فرایند خروج