مشاوره اجرایی

بسیاری از مشاغل بدون داشتن یک استراتژی بازاریابی منسجم و برنامه ریزی شده، زمان، پول و منابع تبلیغاتی، محتوا و خدمات را هدر می دهند. درابتدا، یک استراتژی بازاریابی عالی نیاز به درک عمیق مخاطبان هدف و رفتارهای آنها دارد. یک استراتژی کامل شامل تجزیه و تحلیل رقبا، اهداف قابل پیگیری در همه زمینه ها و بهینه سازی مداوم است.

مشاوره بازاریابی

بسیاری از مشاغل بدون داشتن یک استراتژی بازاریابی منسجم و برنامه ریزی شده، زمان، پول و منابع تبلیغاتی، محتوا و خدمات را هدر می دهند. درابتدا، یک استراتژی بازاریابی عالی نیاز به درک عمیق مخاطبان هدف و رفتارهای آنها دارد. یک استراتژی کامل شامل تجزیه و تحلیل رقبا، اهداف قابل پیگیری در همه زمینه ها و بهینه سازی مداوم است.

تحقیقات بازار

[درک صحیح و جامع از بازار، رفتار مشتری و عادات خرید مصرف کننده زیربنای بازاریابی موفق است. شرکت زیست رایان کیمیا با بالابردن درک شرکت ها و سازمان های سلامت محور از رفتار مشتری به تدوین راهبردهای بازاریابی می پردازد تا سهم بازار آنها را بیشتر کند

 

جدیدترین مقالات