کارگاه متا آنالیز

زمان ارائه فایل های آموزشی : نیمه اول شهریور 1401 *ظرفیت محدود* معرفی مقدمات مطالعات مرور سیستماتیک و متاآتالیز . انواع مطالعات و مفهوم مطالعات اولیه و ثانویه. تعریف انواع…

کارگاه آموزشی مقدمات سیستمز بیولوژی

زمان ارائه فایل های آموزشی : نیمه اول شهریور 1401 *ظرفیت محدود* این دوره عملی در زیست شناسی محاسباتی و سیستمی با گذار از بیوانفورماتیک به زیست شناسی تجربی، زیست…

کارگاه آموزشی Pharmacy Updates

زمان ارائه فایل های آموزشی : نیمه اول شهریور 1401 *ظرفیت محدود* بدنبال اینکه شما داروسازان گرامی جدا از دوره آموزشی 6-7 ساله داروسازی بتوانید مهارتهایی که در محیط کاری…