شرکت زیست رایان کیمیا (سهامی خاص) در مرداد ۱۳۹۶ در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شروع بکار کرد. تا کنون این شرکت موفق به اجرا و پیاده سازی محصولات و خدمات موفقی در زمینه اطلاع رسانی پزشکی، بیوانفورماتیک ساختاری، شیمی انفورماتیک و انجام پروژه های موفق در زمینه های پژوهش های دانشجویی حوزه های تلفیقی علوم رایانه و محاسبات با علوم پزشکی، داروسازی، زیست و شیمی شده است.